RODOWODY


Rodowód - co to jest?

Rodowód jest dokumentem potwierdzającym przynależność psa do danej rasy. Jest potwierdzeniem pochodzenia psa, zapisem jego przodków i ich osiągnięć, badań i wyszkolenia. Wyrobienie dokumentu jest dobrowolne. Posiadanie dokumentu nie zobowiązuje właściciela psa do wystawiania psa na wystawach, czy do dalszej hodowli.

Co to jest rodowód eksportowy?

Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych ZKwP, hodowca sprzedając szczenię za granicę ma obowiązek wyrobić dla niego rodowód eksportowy.
Tylko na podstawie takiego dokumentu będzie możliwe zarejestrowanie psa w kraju docelowym, po wcześniejszej nostryfikacji rodowodu w miejscowej organizacji kynologicznej.

Jak wyrobić rodowód?

Aby wyrobić rodowód należy zgłosić się do dowolnego Oddziału terenowego ZKwP wraz z umową kupna i metryką psa wydaną przez ZKwP.
Niezbędne jest wstąpienie w poczet członków Związku Kynologicznego w Polsce.
Czas oczekiwania na rodowód krajowy lub eksportowy liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów z oddziału do biura ZG ZKwP.
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki. Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP.

Księga wstępna (PKR.KW) - co to jest?

Księga wstępna (PKR.KW) to symbol ksiąg rodowodowych ZKwP dla psów/suk, które nie posiadają trzech pełnych, udokumentowanych pokoleń przodków.
Do Księgi Wstępnej pierwszego stopnia wpisuje się dorosłego psa lub sukę, ras polskich wskazanych przez Zarząd Główny, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego.
Pies/suka wpisany do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej. Potomstwu psów Księgi Wstępnej wydaje się metryki. Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.

NOSTRYFIKACJA RODOWODU EKSPORTOWEGO, wydanego przez organizację zrzeszoną w FCI

Kupując szczenię z innego kraju, otrzymujemy rodowód eksportowy, który jest podstawą do zarejestrowania psa w naszej organizacji kynologicznej. Dokument poświadcza, że pies został wyrejestrowany z ksiąg rodowodowych danego kraju. Nostryfikacja polega na wpisaniu psa do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (PKR.KW) i nadaniu numeru, zgodnego z tymi księgami.

PROCEDURY, TERMINY, OPŁATY

 • Rodzaj dokumentu
  rodowód krajowy (PKR), księga wstępna (PKR.KW)
 • Tryb i czas realizacji
  STANDARDOWY - 20 dni
 • Opłata
  100 PLN
 • Tryb i czas realizacji
  EKSPRESOWY - 5 dni roboczych
 • Opłata
  400 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie w oddziale metryki (lub wniosku o wpis do PKR.KW); dokonanie opłaty w oddziale.
 • Informacje dodatkowe
  Czas realizacji liczony jest od momentu wpłynięcia metryki/wniosku do biura ZG ZKwP.
 • Rodzaj dokumentu
  rodowód eksportowy (PKR), księga wstępna (PKR.KW)
 • Tryb i czas realizacji
  STANDARDOWY - 20 dni roboczych
 • Opłata
  200 PLN
 • Tryb i czas realizacji
  EKSPRESOWY - 5 dni roboczych
 • Opłata
  400 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie w oddziale metryki (lub wniosku o wpis do PKR.KW); dokonanie opłaty w oddziale.
 • Informacje dodatkowe
  Czas realizacji liczony jest od momentu wpłynięcia metryki/wniosku do biura ZG ZKwP.
 • Rodzaj dokumentu
  duplikat - rodowód krajowy (PKR), księga wstępna (PKR.KW)
 • Opłata
  70 PLN
 • Rodzaj dokumentu
  duplikat - rodowód eksportowy (PKR), księga wstępna (PKR.KW)
 • Opłata
  100 PLN
 • Rodzaj dokumentu
  nowy wydruk - rodowód krajowy (PKR), księga wstępna (PKR.KW)
 • Opłata
  50 PLN
 • Rodzaj dokumentu
  nowy wydruk - rodowód eksportowy (PKR), księga wstępna (PKR.KW)
 • Opłata
  100 PLN
 • Rodzaj dokumentu
  wymiana rodowodu krajowego na eksportowy
 • Opłata
  100 PLN
 • Rodzaj dokumentu
  wymiana rodowodu eksportowego na krajowy
 • Opłata
  50 PLN
 • Czas realizacji
  7 dni roboczych
 • Procedura realizacji
  Złożenie w oddziale - w zależności od powodu - podania o duplikat lub częściowo zniszczonego rodowodu lub oryginału wymienianego rodowodu krajowego lub pisma korygującego dane w rodowodzie wraz z jego oryginałem; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Informacje dodatkowe
  Czas realizacji liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP.
 • Rodzaj zmiany
  rejestracja rodowodu eksportowego (wydanego przez ZKwP) ze zmianą właściciela i potwierdzeniem rejestracji
 • Opłata
  50 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Rodzaj zmiany
  wyrejestrowanie psa z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela)
 • Opłata
  50 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Rodzaj zmiany
  zmiana właściciela w rodowodzie krajowym
 • Opłata
  50 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie w oddziale oryginału rodowodu krajowego wraz z danymi nowego właściciela oraz kopią umowy kupna-sprzedaży; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Rodzaj zmiany
  wymiana rodowodu krajowego - nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu)
 • Opłata
  50 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie w oddziale oryginału rodowodu, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lek.wet., potwierdzenie danych przez oddział; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Rodzaj zmiany
  zmiana przynależności do odmiany rasowej (przekwalifikowanie) w rodowodzie krajowym
 • Opłata
  50 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie w oddziale oryginału rodowodu wraz z "Wnioskiem o zmianę przynależności do odmiany rasowej"; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Rodzaj zmiany
  ponowna rejestracja w PKR
 • Opłata
  50 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie przez hodowcę w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Rodzaj zmiany
  zmiana właściciela w rodowodzie eksportowym
 • Opłata
  100 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie przez hodowcę w oddziale oryginału rodowodu eksportowego wraz z danymi nowego właściciela; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Rodzaj zmiany
  wymiana rodowodu eksportowego - nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu)
 • Opłata
  100 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie przez hodowcę w oddziale oryginału rodowodu, wykonanie badań DNA, ponowne chipowanie przez lek.wet.,potwierdzenie danych przez oddział; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Rodzaj zmiany
  zmiana przynależności do odmiany rasowej (przekwalifikowanie) w rodowodzie eksportowym
 • Opłata
  100 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie w oddziale oryginału rodowodu wraz z "Wnioskiem o zmianę przynależności do odmiany rasowej"; dokonanie opłaty w oddziale.
 • Czas realizacji
  7 dni roboczych
 • Informacje dodatkowe
  Czas realizacji liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP.
 • Rodzaj dokumentu
  nostryfikacja rodowodu eksportowego
 • Tryb i czas realizacji
  STANDARDOWY - 14 dni roboczych
 • Opłata
  100 PLN
 • Tryb i czas realizacji
  EKSPRESOWY - 5 dni roboczych
 • Opłata
  200 PLN
 • Procedura realizacji
  Złożenie w oddziale rodowodu eksportowego wraz z certyfikatem eksportowym (w zależności od kraju); dokonanie opłaty w oddziale, rejestracja psa/suki w oddziale, wysyłka dokumentacji do biura ZG ZKwP, odesłanie nostryfikowanego rodowodu do oddziału, odbiór rodowodu w biurze oddziału.
 • Informacje dodatkowe
  Czas oczekiwania na nostryfikację rodowodu liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału i wynosi 14 dni roboczych. Okres oczekiwania na dokument może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP.