Regulaminy


Regulaminy ZKwP

Testy hodowlane wyżłów - regulamin

Testy hodowlane wyżłów - tabela limitów

Testy hodowlane wyżłów - karta oceny


Champion Pracy ZKwP dla psów grupy VII FCI - zasady

Postanowienia ogólne Konkursów Pracy Wyżłów


Field Trial

Krajowe Field Trialsy - Karta oceny pracy psa

Międzynarodowe Field Trialsy - Karta oceny pracy psa


Krajowe Cząstkowe Konkursy Pracy Wyżłów

Cząstkowe Konkursy Pracy Wyżłów w Lesie - karta oceny pracy psa

Cząstkowe Konkursy Pracy Wyżłów w Polu - karta oceny pracy psa

Cząstkowe Konkursy Pracy Wyżłów w Wodzie - karta oceny pracy psa


Krajowy Konkurs Pracy Wyżłów z prawem przyznania CACT

Krajowy Wielostronny Konkurs Pracy Wyżłów - karta oceny pracy psa

Krajowy Wszechstronny Konkurs Pracy Wyżłów - karta oceny pracy psa

Międzynarodowy Konkurs Pracy Wyżłów z prawem przyznawania CACIT

Międzynarodowy Wielostronny Konkurs Pracy Wyżłów - karta oceny pracy psa

Międzynarodowy Wszechstronny Konkurs Pracy Wyżłów - karta oceny pracy psa


Regulamin Międzynarodowych, Krajowych i Klubowych Konkursów Pracy Posokowców stopień trudności „A”

Karta Oceny Pracy Posokowca stopień trudności „A” Konkurs Rangi Międzynarodowej i Kluboweja

Karta Oceny Pracy Posokowca stopień trudności „A” Konkurs Rangi Krajowej

Regulamin Krajowych i Klubowych Konkursów Pracy Psów po sfarbowanej ścieżce

Karta Oceny Pracy Psa po sfarbowanej ścieżce Konkurs Rangi Krajowej i Klubowej


Konkursy Pracy Retrieverów ZKwP

Karta oceny pracy psa KPR klasa A

Karta oceny pracy psa KPR klasa B


Konkursy Pracy Spanieli jako Płochacze

Karta ocent pracy spaniela pracującego jako płochacz w klasie A


Druki do pobrania

Karta CACIT - wzór

Karta res.CACIT - wzór

Karta CACT - wzór

Karta res.CACT - wzór

Protokół (plik DOC)

Zestawienie CACT (plik DOC)

Zestawienie CACIT (plik DOC)


Regulaminy FCI

Regulamin Field Trialsów „PUCHAR EUROPY GRANDE QUETE” dla wyżłów brytyjskich

Regulamin Międzynarodowych Field Trialsów dla wyżłów brytyjskich pracujących pojedynczo lub w parach

Regulamin Międzynarodowych Field Trialsów i Międzynarodowych testów myśliwskich dla wyżłów kontynentalnych


Regulamin Pucharu Europy dla angielskich spanieli myśliwskich - Regulamin A

Regulamin prób pracy dla angielskich spanieli myśliwksich - Regulamin A


Regulamin Międzynarodowych Prób Pracy FCI dla retrieverów

Regulamin Międzynarodwych Field Trialsów dla retrieverów

Regulamin Międzynarodwych Field Trialsów dla retrieverów - załącznik A

Zasady obowiązujące podczas sędziowania field trialsów oraz Międzynarodowych prób pracy FCI (IWT) dla retrieverów

Regulamin Międzynarodowych Field Trialsów dla angielskich spanieli myśliwskich - Regulamin A

Regulamin egzaminacyjny B dla międzynarodowych sprawdzianów psów rasy spaniel myśliwski, płochacz niemiecki i innych płochaczy