HISTORIA


Krótka historia Związku Kynologicznego w Polsce

Związek Kynologiczny w Polsce jest najstarszą polską organizacją kynologiczną, zrzeszającą miłośników i hodowców psów rasowych.
Początków powstania naszej organizacji należy szukać w okresie tuż po 1918 roku, kiedy to Polska powstała z porozbiorowego niebytu.
Po odzyskaniu niepodległości, na terenie Polski kontynuowały działalność polskie kluby kynologiczne istniejące wcześniej na terytoriach pod zaborami.
Powstawały także liczne nowe kluby ras oraz kluby zainteresowane szkoleniem psów, tworzone przez miłośników i hodowców psów rasowych na terytorium całego kraju. Po latach samodzielnej działalności, w 1935 roku, piętnaście spośród tych niezależnych organizacji utworzyło Międzyklubowy Komitet Kynologiczny. Celem powołania tej unii klubów było dalsze, wspólne już, działanie dla utworzenia jednolitej ogólnokrajowej organizacji kynologicznej.
Owocem tych działań było powołanie Polskiego Kennel Klubu, jako wszechpolskiej organizacji kynologicznej.
Walne Zebranie Delegatów, na którym wybrano pierwsze władze Polskiego Kennel Klubu, miało miejsce 28 lipca 1938 roku. Władze nowej, prężnej organizacji postawiły sobie kolejny cel - uzyskanie członkostwa w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej - Fédération Cynologique Internationale (FCI).
Niespełna rok później, 2 czerwca 1939 roku na Zjeździe FCI w Szwecji cel ten został osiągnięty - Polski Kennel Klub został przyjęty do FCI i członkostwo Polski w tej organizacji trwa nieprzerwanie do dziś.
FCI, organizacja będąca międzynarodową federacją krajowych klubów kynologicznych powstała w 1911 roku i obecnie zrzesza ponad 90 członków reprezentujących kraje ze wszystkich kontynentów.
Od 1948 roku działalność oparta na tradycji i doświadczeniu Polskiego Kennel Klubu oraz członkostwo w FCI kontynuowane jest przez Związek Kynologiczny w Polsce.
Związek Kynologiczny w Polsce posiada 50 oddziałów na terenie całego kraju; zrzesza blisko 27 000 członków, zainteresowanych hodowlą, szkoleniem i szeroko rozumianym propagowaniem psa rasowego. Cele statutowe Związku realizowane są poprzez opartą na podstawach naukowych hodowlę, organizowanie szkoleń i zawodów psów obrończych, towarzyszących, chartów oraz - we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim - wielokierunkowo szkolonych i użytkowanych psów ras myśliwskich. Niezwykłą popularnością cieszą się współcześnie konkursy agility, obedience, dummy, wyścigi chartów, mistrzostwa psów towarzyszących i obrończych oraz specjalistyczne próby i konkursy pracy psów myśliwskich.
Związek organizuje rocznie ponad 200 wystaw psów rasowych różnej rangi, w tym ponad 30 wystaw międzynarodowych pod patronatem FCI.
Polska wprowadziła do FCI pięć ras narodowych, uznanych przez FCI i kynologię światową:
Polski Owczarek Nizinny
Polski Owczarek Podhalański
Gończy Polski
Ogar Polski
Chart Polski
Szóstą polską rasą, która nie jest jeszcze uznana przez FCI, ale ma już bardzo liczne grono sympatyków, jest
Polski Spaniel Myśliwski

Kamienie milowe naszej obecności w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej wyznaczały niezwykłe wydarzenia:
  • Rok 1939 – przyjęcie Polskiego Kennel Klubu do FCI
  • Rok 1969 – Prezes Związku Kynologicznego w Polsce, Edward Mikulski, zostaje wybrany Prezydentem FCI; w Warszawie zostaje zorganizowany Kongres FCI oraz towarzysząca Kongresowi Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych (obecnie wystawa taka ma rangę Wystawy Światowej), która odbyła się w dniach 10-11 maja 1969 roku w Łodzi:
  • Rok 2000 - Związek Kynologiczny w Polsce po raz pierwszy zorganizował Europejską Wystawę Psów (Euro Dog Show 2000): odbyła się ona w dniach 27-29 października 2000 roku w Poznaniu.
  • Rok 2006 - przyniósł Związkowi Kynologicznemu w Polsce zaszczyt zorganizowania wystawy najwyższej w FCI rangi - Światowa Wystawa Psów Rasowych (World Dog Show 2006) odbyła się w Poznaniu, w dniach 9-12 listopada 2006 roku.
  • Rok 2018 - Polska ponownie została organizatorem Europejskiej Wystawy Psów (Euro Dog Show 2018), tym razem w Warszawie, w dniach 11-14 października 2018 roku.