CERTYFIKATY UŻYTKOWOŚCI (WCC)


Certyfikat użytkowości (WCC - wg wzoru FCI) wydaje się dla:
PSÓW RAS OBRONNYCH - posiadających co najmniej dyplom IPO-V
PSÓW RAS MYŚLIWSKICH - posiadających dyplom co najmniej III° z konkursów
CHARTÓW - posiadających ważną licencję wyścigów torowych lub terenowych, które w okresie czasu większym niż 1 rok i 1 dzień co najmniej dwa razy brały udział w międzynarodowych wyścigach torowych lub terenowych z prawem do CACIL,
PSÓW RAS PASTERSKICH – z zaliczonym testem HWT TS i CS
PSÓW RAS ZAPRZĘGOWYCH - posiadających licencję psa zaprzęgowego.
PROCEDURA:
Do biura Zarządu Głównego należy przesłać drogą elektroniczną na adres: certyfikaty@zkwp.pl podpisany wniosek o wydanie certyfikatu, do którego załącza się:
- potwierdzoną kopię karty ocen z przeprowadzonych egzaminów,
- potwierdzoną kopię legitymacji członkowskiej ZKwP, dokumentującą opłatę składki członkowskiej za rok bieżący.
W ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku Biuro ZG wysyła właścicielowi psa/suki certyfikat użytkowości w formie elektronicznej.
Dokument wystawiany jest jeden raz w życiu psa/suki.
Uchwała Zjazdu Delegatów 27-28.05.2017 w sprawie zwolnienia z opłat za wystawienie certyfikatów użytkowości dla członków ZKwP obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r.)